Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 250
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
40734269: Emil Matiscsák
43311695: Erika Máteová
43514286: Erkin Metohajro
44289324: Eva Sklenáriková
43826636: FÁBRY B.T.SK k.s., organizačná zložka
44239769: FAPAX, s.r.o.
43605575: Farkaš Adrián
10902538: František Garai
43823564: G.CASSANOVA, s.r.o.
43044581: Gabriel Šedivý
43231136: Gabriela Ragályiová
36733776: GEMER KOVO s.r.o.
36032212: Gemstav Revúca spol. s r.o.
40736156: Gertrúda Valentíková
36037001: GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo
36031020: GESOK Slovakia, s.r.o.
43720307: Helena Horváthová
43205739: Helena Sokolová
36022225: HERTEX Revúca s.r.o.
41746040: Holmok Ľudovít