Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 250
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
31626718: HOLZ-PRODUCT, spol. s r.o.
43720366: Horváth Ladislav
44853793: HServis s.r.o.
43337147: Igor Murko
10903313: Ing. Emil Ries RIESE
41937236: Ing. Ivan Rusnák - RRK
17262861: Ing. Jozef Lopušek INTAL
43697623: Ing. Miroslav Hanuštiak
43342558: Ing. Miroslav Klima-M+A TRADE.SK
41857321: Ing. Ondrej Gočaltovský
43640141: Ing. Renáta Jakubčová
41838050: Ing. Siták Ľubomír
44341202: Ing. Stanislav Palúš
32964358: Ing. Štefan Ondrejčák - MATEX
32963866: Ing. Vladimír Bezák-Drevox
32965761: Ingrid Agyagosová - DIANA
40731448: Ingrid Galambosová
36050091: Intal, s.r.o. Revúca
37547542: Irma Ferková
43876048: Ivan Antalík