Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 250
Zobrazujem: 80 - 100
Pridať firmu
IČOFirma
44685734: Ivan Bikar
40733131: Ivan Hrbál
43924301: Ivan Koreň
14233525: Ivan Parev - OVYCO
44055196: Iveta Samková
44609035: Ján Albert
43938078: Ján Barto
32961065: Ján Berzéty - B a M - STOLÁRSTVO
10750533: Ján Čipka Ansat
32957963: Ján Debnár
10905341: Ján Feješ- STROJTECHNIKA-GEMODEV
44055081: Ján Ferko
37545914: Ján Gallo - Miga
43801196: Ján Gono
44463197: Ján Hansko
43572049: Ján Herčko - ANCHEL
10755373: Ján Hlodák - DREVING
35099119: Ján Jahodník
43035167: Ján Jaremčuk SKANDIK. sk
10750525: Ján Karabínoš - JAKA