Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 250
Zobrazujem: 100 - 120
Pridať firmu
IČOFirma
32963637: Ján Kolmokov
14233207: Ján Kováč - KOVACWOOD
43893759: Ján Makši
43652409: Ján Nociar
40735605: Ján Ondrik
10901451: Ján Oros
17133955: Ján Rohárik
43743447: Janette Beňová - BB TEAM
30283884: Janka Pémerová Krajčírstvo Jana
10900497: János Varga-Remenárstvo
43709249: Jaroslav Barboriak
32958404: Jaroslav Bohlke - B.S. DREVOVYROBA
37542672: Jaroslav Karas
34232079: Jaroslav Kilik - AMIGO
44055331: Jaroslav Samko
32956380: Jaroslav Siman
40736547: Jozef Homola
40731111: Jozef Kostič
10754989: Jozef Ševc BYTAS
37542885: Jozef Sztelo