Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Počet firiem: 77
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
42000688: Apertus n.o.
36643190: Cangar, s.r.o.
42000769: Cesta nádeje, n.o.
35678411: Detský domov
36739821: DIADÉM s.r.o.
00648124: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
36694533: EVITA-GYN, s.r.o.
42000530: EXIT, n.o.
36863602: FEMINA-AR, s.r.o.
32963181: Jana Kelichová
37820141: Mgr. Anna Durjančíková Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
42002711: Mgr. Iveta Snitková, klinická psychológia
31980481: MUDr. Alena Hrivnáková, všeobecné lekárstvo
35653825: MUDr. Alexandra Fecková, stomatológ
35512598: MUDr. Alžbeta Landová, stomatológia
35512601: MUDr. Anna Ganajová, stomatológia
35512920: MUDr. Anton Tokár, všeobecné lekárstvo
31980473: MUDr. Cyril Ivančo
45026564: MUDr. Dana Majlingová, odborná lekárka
35658282: MUDr.Daniel Beracko, pediatria, dorastové lekárstvo