Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba skla a výrobkov zo skla
Výroba žiaruvzdorných výrobkov
Výroba stavebného materiálu z hliny
Výroba ostatných porcelánových a keramických výrobkov
Výroba cementu, vápna a sadry
Výroba betónových výrobkov, cementu a sadry
Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
Výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i.n,

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

Počet firiem: 15
Zobrazujem: 0 - 15
Pridať firmu
IČOFirma
32962371: Albín Lörinc - KAMENÁR
36046108: ARIES, spol. s r.o.
36031020: GESOK Slovakia, s.r.o.
32965761: Ingrid Agyagosová - DIANA
14233525: Ivan Parev - OVYCO
32963637: Ján Kolmokov
44195451: Kamenivo Transtav s.r.o.
44290616: Ľubomír Joniak
32964714: Mária Balcárková
37542923: Marian Hrivnák - MAGMA
32957254: Marta Ďurišková - KID.
44910894: Miroslav Gombaský
43337228: Sedláková Kvetoslava-NIKOL
31685340: Slovenské magnezitové závody a.s. Jelšava
31686184: SLOVMAG a.s. Lubeník