SLOVMAG a.s. Lubeník

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 01.03.1994. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Lubeník 236,  049 18 Lubeník. Naše IČO je 31686184.

Prehľad našich webstránok

www.slovmag.sk

Prehľad našich činností

Úprava,žiaruvzdor.a ostat.nerud.surovín a ich chem.spracov.
Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
Výroba a montáž strojov a zariadení pre všeobecné účely
Výroba,inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov
Prieskum a prípr.ložísk na ťažbu žiaruvzd.a ostat.nerud.sur.
Murárstvo
Tesárstvo
Stavebné inštalácie
Elektroinštalácie
Stavebné zámočníctvo a stolárstvo
Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Údržba a oprava dvojst.motor.voz.zdvíhac.,nakladac.,špeciál.
Odbyt hotových výrobkov,výkonov,prác a služieb
Veľkoobchod a maloobchod mimo koncesovaných živností
Prenájom nehnuteľností
Výskum v obl.výr.sypkých hmôt a výr.tvar.žiaruvzd.materiál.
Vzdelávacia činnosť
Pranie a chemické čistenie
Nepravidelná cestná doprava osôb
Ostatné služby v doprave-špeditérske služby
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Sprostredkovanie zápočtov pre iné organizácie
Masérske služby-klasické masáže so špecializáciou pre šport
Výroba drevených obalov-paliet a iných výrobkov z dreva
Konzultačná činosť so zameraním na zavádzanie ASR
Obchodné a investičné poradenstvo-spracovanie projektov v týchtooblastiach.Konzultačná činnosť so zameraním na zavádzanie SRA- systému riadenia akosti.
Výroba žiaruvzdorných keramických tovarov
Výroba a montáž strojov a zariadení pre všeobecné účely.
Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Murárstvo
Stavebné inštalácie
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
Stavebné zámočníctvo a stolárstvo
Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Údržba a oprava dvojstopých motorových vozidel
odbyt hotových výrobkov, výkonov, prác a služieb.
Prenájom nehnuteľností .
Projektovanie elektrických zariadení
Ostatné vzdelávania
Prevádzkovanie telovýchovných športových zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii / prevádzkovanie vleku /.
Kovoobrábanie
Montáž, opravy a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu : Skupina A Zariadenia na : f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa h/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW Skupina B Zariadenia na : f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane h/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW Podľa : STN 06 3003, STN 07 0703, STN 38 6417 STN 38 6420, STN 38 6441
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Vykonávanie trhacích prác
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Cestná motorová doprava-vnútroštátna nákladná cestná doprava

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com